Kristinebergs Marina Forskningsstation och Tjärnö marinbiologiska laboratorium sammanfördes 2008-01-01 till en ny infrastrukturorganisation inom Göteborgs universitet. Organisationens namn är Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, och de tidigare fullständiga namnen har upphört. Även forskningsfartyget Skagerak ingår i Lovéncentret.Kristineberg Marine Research Station and Tjärnö Marine Biological Laboratory was January 1, 2008 joined into a new marine research organisation within the University of Gothenburg. The name of the organisation is The Sven Lovén Centre for Marine Sciences. The research vessel Skagerak is also a part of The Sven Lovén Centre for Marine Sciences.